Pojedynek

Przyjeżdżaj, Janie, do Stasia Skrodzkiego, naszego dobrego kolegi, który będzie moim świadkiem i u którego na przeciwnika mego oczekuję.
Do pana Wiktora napisałem już także i przyłączam ci tu kopią biletu, który musiał już odebrać.
Teraz zapewne zapomni
o swoich skrupułach i nie da się zatrzymać tym heroinom, które mu na ów nieszczęsny bal towarzyszyły.
Czujesz to,
mój biedny Janie, że to będzie walka śmiertelna, przyjeżdżaj więc. Jakkolwiek z niej wyjdę, zawsze potrzebować cię będę.
Chciałbym, abyś chwilę naszego spotkania uprzedził, chciałbym ci oddać listy do moich rodziców, do Antosi
i do mojej drogiej Cesi, którą nazywam już moją, bo taką jest w mojej
myśli i w tym świętym postanowieniu, któreś już pewnie dawno odgadł, którego ona nie domyśla się, a które Bóg, który zna czystość mego serca i chęci, pewnie pobłogosławił.
Niestety, spełni się ono nie tu, to tam, gdzie się znajdziemy wszyscy. Kończę, bo mi serce mięknie i dusza omdlewa na samą myśl tej boleści, jaką po sobie zostawię. Janie! Janie!
co się tam dzieje? Jak przebyliście te dni, nie wiedząc, gdziem się podział i co się ze mną stało? A matka moja!... O! dlaczegoż urodziłem się!
Bilet do pana Wiktora był następujący:
Popełniłeś pan podwójny występek zmusiwszy mię do haniebnej czynności, którą chcę w panu ukarać.
Skrzywdziłeś pan mego ojca obelżywymi słowy i rozkazem wyjścia takim, jakim się z uczciwej kompanii wypędza ostatniego łajdaka.
Sądzę, że policzek, który dałem ojcu pana, jest dostatecznym odwetem i szlachecki skrupuł pański przełamie. Jesteśmy sobie teraz równi.
Czekam więc pana u Stanisława Skrodzkiego w Suchej Woli, gdzie plac i broń są gotowe.
Jan załamał ręce przeczytawszy to wszystko.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 Nastepna>>

Polecamy inne nasze strony: