Pojedynek

Trzeba więc pomyśleć o innym środku. — Potem zamyśliwszy się i pocierając ręką szerokie swe czoło dodał:
— I ten środek znajdzie się.
Nie moja to wina, że go będę musiał użyć.
— Jakiż to? — zapytał Jan strwożony.
— Powiem ci potem.
Potrzebuję wprzód namyśleć się i dobrze rzecz obrachować, aby mię i ten nie omylił. Pójdźmy!
I poszli oba, Julian spokojniejszy i bardziej zrezygnowany, Jan zamyślony i dochodzący skrycie, jakie by miał zamiary.
5
Nazajutrz Julian bez wiedzy Jana napisał do pana Wiktora list następujący:
Życie, zasady i postępki pana są podłe i haniebne.
Jak łajdak, który zza płotu rzuca kamieniami na przechodzących, tak schowałeś się pod maską, aby zelżyć szanownego starca, który nie mógł cię na miejscu zawstydzić i ukarać.
Teraz, gdym się dowiedział o krzywdzie mego ojca tak publicznie mu wyrządzonej i żądał od pana zadośćuczynienia, jakiego żądać mam prawo, choć nie mam pergaminów, zbyłeś
przyjaciela mego drwinami i pod zwietrzałe skrupuły schowałeś swoje tchórzostwo, jak dawniej pod maskę schowałeś twarz, którą byłbym pewnie rozbił, gdybym był zuchwalstwa twego
świadkiem. Jakkolwiek poniżyłeś się pan życiem i obyczajami, sądzę jednak, iż czuć to musisz, że ja na tym przestać nie mogę.
Wzywam więc jeszcze raz pana, abyś dziś jeszcze do przyjaciela mego, którego masz adres, przysłał swego świadka dla umówienia się o czas i miejsce.
Przy tym ostrzegam pana, że jeżeli tego nie uczynisz, postawisz mię w konieczności do użycia środka, przeciwnego wprawdzie moim zasadom i wychowaniu, ale który zmusi pana, że
zapomnisz o naszej mniemanej nierówności, a nawet o tym milionie, którego ci, widać, żal, i o karesach tych kochanek, z których objęcia wyrwać ci się nie chce.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 Nastepna>>

Polecamy inne nasze strony: