Pojedynek

Udał się więc Jan na Nowy Świat, a nie zastawszy pani w domu, dał znowu rubelka służącej, prosząc, aby uwiadomiła pannę Florę, że przyjdzie o piątej, że ma jej do
zakomunikowania rzecz bardzo ważną, której się nie spodziewa, a która ją niezmiernie ucieszy.
— Czy pan zna pana Wiktora?
— zapytała służąca, która nie widziała potrzeby taić przed nieznajomym stosunków swojej pani, o których wszyscy wiedzieli. — Może to co o nim?
— Być może, że i o nim, ale i jeszcze o kimściś — odpowiedział Jan z uśmiechem. — Wszak twoja pani była na tym balu maskowym, który dawano dla ubogich, pamiętasz?
— Naturalnie, że była — rzekła sługa — ale była z panem Wiktorem i z panną Leontyną, nawet tu czekały na niego obie, a gdy przyjechał już dosyć późno, ubrałyśmy go w
domino i tak we troje pojechali.
— Otóż widzisz — mówił Jan ukrywając wrażenie, jakie te słowa na nim zrobiły. — Ten ktoś był tam także i on mię tu przysyła.
- Cóż by to było? - zapytała dziewczyna, której oczy zaiskrzyły się.
- To, moja panienko - odpowiedział Jan - z czym i tobie będzie dobrze.
Tylko przy panu Wiktorze nie mów pani o tym, o co cię- proszę.
- Oh! czy to ja nie wiem? Nie bój się pan -dodała z pewną dumą - nie takie ja niewiniątko, jak pan sobie myśli.
- Ja też tego nie myślę wcale - odpowiedział młody człowiek ze wstrętem, który pokrył - dość spojrzeć ci w oczki, aby poznać i rozumek nie lada, i doświadczenie, jak się
rzeczy robią na świecie.
- Czy pan nie powie mi, kto pan taki?
- Teraz nie - odpowiedział Jan - ale proś no tylko pani, żeby była między piątą i szóstą w domu i żeby była sama, a dowiesz się. I wówczas poznamy się i my bliżej.
— Dobrze, spuść się pan na mnie — rzekła dziewczyna uśmiechając się. I rozeszli się.
Jan poszedł prosto Nowym Światem, a potem w Aleje, aby się orzeźwić i przygotować dla pokazania się najprzód przed Cesią.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 Nastepna>>

Polecamy inne nasze strony: