Pojedynek

Bo chociaż rysunek szedł swoją drogą i panienka rzeczywiście znaczne czyniła postępy, ale równie uczennica, jak nauczyciel byli tak z siebie kontenci, tak im przy tym rozmowa szła
jak z płatka, takie koncepta snuły się Janowi, tyle było przy tym śmiechu i humoru, że nieraz i matka wychodziła ze swej powagi i serdecznie się wraz z nimi uśmiała.
Pierwsza lekcja po tym fatalnym zdarzeniu, które w salach redutowych miało miejsce, była wcale inna.
Jan zaraz • nazajutrz rano, chociaż także całą noc oka nie zamknął, pobiegł do Angielskiego Hotelu i tam równie od garsona który wczoraj usługiwał, jak i od starszego kelnera
dowiedział się, że ten młody pan, który za całą kompanią zapłacił, nie pytając się nawet, ile, za co, jak na takiego hrabiego przystało, bywa u nich często i zawsze tak
płaci, że się nazywa Wiktor Znoiński, jest synem kasztelana, który ma wielkie dobra gdzieś koło Kielc, że to zuch wielki, bo raz jakiegoś pana zbił u nich, a ten go jeszcze
przeprosił, że mieszka na Nowym Świecie, ma karetę i konie, którymi jakieś panny stąd - dodał kelner uśmiechając się i ukazując na prawo - jeżdżą często na spacer, że już
podobno miał dwa pojedynki, bo nikomu nie pardonuje, a broń Boże go zaczepić.
Te wiadomości zmartwiły mocno poczciwego malarza i domysł jego, że to nie kto inny jak ów pan Wiktor dopuścił się takiego zuchwalstwa i zatruł życie zacnego starca, uczyniły
podobniejszym do prawdy.
Zachmurzyło się więc jego czoło, ciężka troska zaległa jego serce, a tym cięższa, że na każde wspomnienie o tak nikczemnej napaści na niewinnego człowieka gniew go porywał, a
nie widział środka, jak sobie ulżyć, i rzecz całą przed przyjacielem taić musiał.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 Nastepna>>

Polecamy inne nasze strony: