Pojedynek

Na szczęście ani w biurze pomiędzy kolegami i podwładnymi nie dostrzegł żadnej zmiany w szacunku ogólnym, jakiego doznawał, ani w twarzy żadnego znajomego, których spotykał, nie
wyczytał śladu, że wie o zdarzeniu, które mu odebrało spokojność i gorzkimi myślami napełniło jego głowę.
Wtedy tylko, gdy był sam, przeżuwał, że tak powiem, ciągle swoją krzywdę, szukał jej powodów i sprawcy, ważył jej skutki i konsekwencje, a chociaż spokojny w sumieniu, nie
mający sobie nic do wyrzucenia, przekonywał się rozumem, że tylko postępki hańbiące hańbią, że obelga pochodząca od człowieka, którego płochość, złość lub podłość
skryła się pod maską, nie może przynieść ujmy ani jego charakterowi, ani zasłudze; chociaż był pewnym, że gdyby był jaki sąd honorowy, przed który by sprawy tego rodzaju
wnoszono, nie on pewnie byłby potępionym i zinfamowanym, znał jednak ludzi i wiedział dobrze, że im niewiele potrzeba, aby uwierzyli w jakiś tajemny występek, który tak publiczne
odebrał skarcenie, aby rozgadali, że musi to być coś, kiedy się tak stało, aby na tym gruncie, przydając cegiełkę do cegiełki, komponując i zaokrąglając coraz dziwaczniejsze
kształty, wybudowali jakiś posępny i czarny budynek, który nie dziś, to jutro zwali się na jego głowę.
Z tych tedy powodów niejedną godzinę przechodził po pokoju, myśląc już nie tak o sobie, jak o żonie, o córce, a nade wszystko o synu, którego charakterem, głową i sercem
pysznił się stary, niejedną noc przeleżał cicho w łóżku, tłumiąc głębokie westchnienia, które się z piersi jego dobywały, aby ich nie słyszała żona;
a w ciągłym takim
żyjąc przymusie, choć udawał pokój i zdrowie, trawił się skrycie i niszczał widocznie.
Wszystko to nie mogło się ukryć przed okiem takiej kobiety, jaką była pani Sulejewska.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 Nastepna>>

Polecamy inne nasze strony: