Pojedynek

Że jednak wielkie te siły, które Bóg złożył w głowie i sercu jego, nie mogły zupełnie zostać bezczynnymi, nie używając ich tedy w życiu dał im działać na papierze i w
wolnych chwilach oddawał się poezji i tworzył sobie świat i ludzi, których wyprowadzał chętnie z tych granic, jakie sobie sam zakreślił.
Aż przyszło niespodzianie stanowcze zdarzenie, które go zmusiło do rozwinięcia własnych skrzydeł.
Wtedy to moc jego uczuć i energia charakteru objawiły się tym potężniej, im dłużej je tamował w sobie i poddaniem się zupełnym woli rodzicielskiej ze czcią i miłością w
piersiach swych potłumiał.
Drugi, Jan Zarzycki, był to uczciwy, rozumny, ubogi, ale mimo to zawsze wesoły i dobrej myśli malarz, któremu częściej zabrakło złotówki niż konceptu, który wyuczywszy się
nieźle rysować i poznawszy się w szkole Kokulara z farbami, dawał lekcje rysunków po pensjach i w domach prywatnych, malował portreciki panienek w niebieskich sukienkach, matek w
koronkach i czepkach, ojców we frakach z jasnymi guzikami, kopiował dobrze i wiernie, co mu się zdarzyło, i tym sposobem jako tako utrzymywał się sam i wychowywał przy sobie
siostrzyczkę swą Cesię, dziewczynkę cudnie piękną, mającą dopiero trzynaście lat, ale w której głowie i sercu było ich daleko więcej.
Obaj ci młodzi ludzie poznali się i poprzyjaźnili w gimnazjum warszawskim, które oba z pożytkiem i chlubą skończyli; a choć jeden, wiedziony naturalnym popędem, sierota i bez
żadnej protekcji, udał się do szkoły Kokulara, a drugi, zostawszy pod opieką ojca i za jego wpływem, pomieszczony został w biurze, przyjaźń ich nie rozerwała się wcale, widywali
się prawie co dzień, odwiedzali się wzajemnie i dzielili się po bratersku każdą myślą, każdym smutkiem, każdą uciechą, jaką w życiu swym niezmiernie prostym i jednostajnym oba
spotykali.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 Nastepna>>

Polecamy inne nasze strony: