Poprzednie kadencje 2018-01-24T14:24:21+02:00

Uchwały i sesje Rady Dzielnicy Poprzednie kadencje

Uchwały 28.07.2014

 • Uchwała – plan finansowy 2015 – 28.07.2014.doc
 • Uchwała – wniosek do budżetu miasta 2015 – 28.07.2014.doc

Uchwały 03.11.2014 – IV sesja

 • Uchwała Nr 10 – przebieg granic.doc
 • UCHYLONA Uchwała Nr 11 – miejsc. plan zagosp. przestrz..doc
 • UCHYLONA Uchwała Nr 12 – chodnik na Sołtysów.doc
 • UCHYLONA Uchwała Nr 13 – sygnalizacja na Sobieskiego.doc
 • UCHYLONA Uchwała Nr 14 – przejście na Sobieskiego Cmentarz.doc
 • UCHYLONA Uchwała Nr 15 – nawodnienie boiska.doc
 • UCHYLONA Uchwała Nr 16 – świetlica na Gminnej.doc
 • UCHYLONA Uchwała Nr 17 – wygaśnięcie mandatu A. Moczko.doc

Uchwały 01.12.2014 – V sesja

 • Uchwała Nr 18 – korekta planu finansowego.doc
 • Uchwała Nr 19 – wygaśnięcie mandatu A. Moczko.doc
 • Uchwała Nr 20 – uchylenie uchwał z 03.11.2014.doc
 • Uchwała Nr 21 – opracowanie miejsc. planu zagosp. przestrz..doc

Uchwały 12.03.2015 – VI sesja

 • Uchwała Nr 22 – wnioski na zad. inwest. 2015.docx
 • Uchwała Nr 23 – sprawozdanie finanoswe Zarządu za 2014 r..docx
 • zał. uchwały Nr 2 – Sprawozdanie finansowe za 2014.docx