2017 rok 2018-01-26T19:34:53+02:00

Program działania Rady Dzielnicy Wróblin na 2017 rok

  1. Promocja inicjatyw podejmowanych przez Radę Dzielnicy;
  2. Informowanie mieszkańców o bieżącej i planowanej działalności Rady Dzielnicy;
  3. Opracowanie dokumentu „Strategia rozwoju dzielnicy”, uwzględniającego wieloetapowość planowanych działań;
  4. Podejmowanie działań zmierzających do utworzenia Ogrodu Dendrologicznego na terenie dzielnicy;
  5. Podejmowanie działań zmierzających do utworzenia stanicy kajakowej wraz ze slipem na rzece Odrze, w okolicy Śluzy Wróblin;
  6. Podejmowanie działań zmierzających do poprawy infrastruktury rekreacyjno – sportowej, drogowej oraz rowerowej na terenie dzielnicy;
  7. Organizacja tematycznych spotkań dla mieszkańców dzielnicy;
  8. Organizacja imprez służących integracji mieszkańców, m.in.:
   • Piknik Rodzinny – II kw.
   • Pieczenie ziemniaka – III kw.
   • Mikołaj – IV kw.
  9. Współorganizacja, dofinansowanie oraz wsparcie organizacyjne inicjatyw podejmowanych przez placówki oświatowe oraz organizacje pozarządowe, skierowanych do mieszkańców dzielnicy;
  10. Udział w imprezach kulturalnych i sportowych organizowanych przez Miasto Opole oraz podległe jemu jednostki, m.in. Festiwal Dzielnic.

 

Podsumowanie 2017 roku