Planowane do zrealizowania 2018-01-23T14:41:48+02:00

Planowane do zrealizowania

Świetlica dzielnicowa we Wróblinie

Budowa świetlicy dzielnicowej we Wróblinie, to inicjatywa lokalna mieszkańców, będąca pomysłem na miejsce spotkań i aktywności mieszkańców dzielnicy. To wyjście naprzeciw zarówno potrzebom mieszkańców, jak i realiów współczesnego życia. W odniesieniu do tych dwóch aspektów, mając na względzie postęp cywilizacyjny, otaczającą infrastrukturę, strukturę demograficzną dzielnicy, a także uwzględniając czynnik lokalnej kulturowości, istnieje duże zapotrzebowanie na utworzenie miejsca, stanowiącego swego rodzaju ośrodek kultury.

Starania o realizację tej inwestycji zostały zapoczątkowane w 2014 r. Obecnie projekt jest w fazie realizacji. Otwarcie świetlicy planowane jest na IV kwartał 2017 r.

Ścieżka pieszo rowerowa – ul. Sołtsów

Podstawowym założeniem realizacji zadania jest zwiększenie bezpieczeństwa pieszych oraz rowerzystów, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, poruszających się po ulicy Sołtysów.

W maju 2017 r. ogłoszono realizację dużego projektu rowerowego dla Opola (więcej:Opole Nasze Miasto) . W jego skład wchodzi m.in.ścieżka pieszo rowerowa wzdłuż ulicy Sołtysów 🚴
Dokumentacja techniczna, niezbędna do realizacji tej inwestycji, została sfinansowana ze środków inwestycyjnych Rady Dzielnicy Wróblin, przyznanych na 2015 r.
Wykonanie planowane jest na ostatni kwartał 2017 roku.

Opolski Ogród Dendrologiczny

  (Fot. http://arboretumwojslawice.pl/)

Realizacja zadania jest kontynuacją działań podjętych przez Radę Dzielnicy Wróblin na rzecz utworzenia pierwszego w Opolu Ogrodu Dendrologicznego.

Dzięki wygranej w Budżecie Obywatelskim Opola na 2016 r., na obecnym etapie przygotowana jest kompletna dokumentacja techniczna niezbędna do rozpoczęcia inwestycji.

Aktualnie podejmowane są starania o realizację przedsięwzięcia, koncentrującego się na dogłębnej rewitalizacji dawnego parku mieszczącego się na styku ul. Sobieskiego i Mikołaja. Wykorzystanie potencjału tego miejsca może służyć zarówno ochronie bioróżnorodności, jak i kształtowaniu oraz promowaniu postaw proekologicznych.

Główne założenia zadania:

  • Utworzenie edukacyjnej ścieżki przyrodniczej uatrakcyjnionej o grę terenową,
  • Założenie ogrodu motyli,
  • Ustawienie domków dla owadów,
  • Realizacja działań w ramach eksperymentalnego laboratorium przyrody,
  • Interaktywne oznaczenie wraz z opisem otaczającego świata roślin i zwierząt, z wykorzystaniem kodu QR,
  • Wydzielenie rabat na zielniki,
  • Utworzenie architektury towarzyszącej.

Wniosek o realizację inwestycji został złożony w ramach Budżetu Obywatelskiego Opola na 2018 r.

Głosowanie na zadania już w październiku 2017 r.

Przystań kajakowa – Śluza Wróblin

(Fot. Sławomir Mielnik Flying Images)

Podstawowym założeniem realizacji inwestycji jest dostosowanie fragmentu prawego brzegu rzeki Odry, poprzez umocnienia brzegu pełniącego rolę przystani kajakowej wraz z slipem, zapewniającej możliwość cumowania kajaków i łodzi wiosłowych. W celu spełnienia wymogów ekologii i ochrony krajobrazu oraz w nawiązaniu do już istniejących tego typu obiektów, wszystkie elementy małej architektury i umocnień brzegów powinny zostać wykonane z drewna i materiałów naturalnych oraz wpisywać się w teren nie naruszając środowiska i krajobrazu. Dojazd do planowanej przystani i slipu prowadziłby drogą do Śluzy Wróblin.

Wniosek o realizację inwestycji został złożony w ramach Budżetu Obywatelskiego Opola na 2018 r.

Głosowanie na zadania już w październiku 2017 r.